Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №6, листопад-грудень, c. 190-201

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.06.190

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2008 р., 2011 р.

Р. П. Виноградова , В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У 2008 р. премію ім. О. В. Палладіна присуджено З. Р. Ульберг (р.н. 1937), О. В. Карпову (р.н.1948) і С. В. Верьовці (р.н. 1957) за серію наукових праць «Колоїдно-хімічні та фізико-біохімічні аспекти взаємодії нано- та мікрочастинок із клітиною як підгрунтя для створення перспективних нанобіотехнологій», а у 2011 р. – М. Я. Співаку (р.н. 1944), Л. М. Лазаренко (р.Н. 1963) і Н. М. Жолобак (р.н.1965) за цикл робіт «Молекулярно-біологічні особливості інтерферону та створення науково обгрунтованих підходів до використання препаратів інтерферону в їх індукторів при патоорлогії». У статті також наведено біографічні дані лауреатів.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.