Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 5, вересень-жовтень, c. 48-54

Кінетика дисоціації і реактивації холотранскетолази печінки щурів

В. Л. Кубишин, О. В. Томашева, І. В. Кулеш, З. В. Горбач

УО «Гродненський державний аграрний університет», Білорусь;
e-mail: lena7843041mal@rambler.ru

Запропоновано метод виділення транскетолази з печінки щурів із використанням іонообмінної хроматографії і субстратної елюції ензиму. Представлені експериментальні дані по регуляції активності транскетолази за участю тіамінпірофосфату (ТПФ) і його антикоензимних аналогів. Досліджено кінетику дисоціації холо-ТК (рН 5,0 і 4,0) і реактивації апо-ТК при широкому варіюванні концентрацією ТПФ і його похідними, що мають антикоензимні властивості. Дисоціація холо-ТК на апоензим і коензим (за зазначених рН) характеризується вираженою двофазністю зміни активності: активність ензиму знижується переважно у швидку фазу, а в повільну фазу – решта 20–30% активності. З цих кінетичних досліджень встановлено неідентичність активних центрів ензиму щодо зв’язування ТПФ апотранскетолазою. Величини Km для ТПФ до першого і другого активного центру дорівнюють 0,3–4,5 і 1,3–19,7 мкМ відповідно.

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.