Ukr.Biochem.J. 2013; Том 85, № 3, травень-червень, c. 103-111

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj85.03.103

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1987–1988 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У статті наведено дані про життя і наукову роботу С. Й. Кусеня і Р. С. Стойки, удостоєних премії ім. О. В. Палладіна в 1987 р. за монографію «Молекулярные механизмы в действии полипептидных факторов роста», а також М. Ф. Стародуба удостоєно цієї ж премії в 1988 р. за монографію «Гетерогенная система гемоглобина: структура, свойства, синтез, биологическая роль».

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.