Ukr.Biochem.J. 2013; Том 85, № 5, вересень-жовтень, c. 201-209

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj85.05.201

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1991–1992 рр.

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У статті наведено біографічні дані і дані про наукову роботу лауреатів премію ім. О. В. Палладіна НАН України Г. В. Донченка (1991 р.) і С. О. Костеріна (1992 р.) відповідно за монографії «Биохимия убихинона (Q)» і «Транспорт кальция в гладких мышцах», в яких узагальнено результати експериментальних досліджень авторів і дані світової наукової літератури.

Ключові слова: , , , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.