Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 3, травень-червень, c. 121-130

Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1975–1976 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.