Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 3, травень-червень, c. 131-141

Розробка проблеми біохімії злоякісного росту в роботах доктора біологічних наук, професора Василя Павловича Короткоручка (1956–1989 рр.)

О. Г. Костржевська, О. Ф. Мегедь, Н. Л. Кіндрук

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: 2417859@gmail.com


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.