Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 5, вересень-жовтень, c. 5-15

Застосування каліксаренів для трансфекції ДНК у клітини

Р. В. Родік

Інститут органічної хімії НАН України, Київ;
e-mail: dmso@ukr.net

В огляді проаналізовано та представлено перші результати використання неіонних та полікатіонних каліксаренів для генної трансфекції. У загальному вигляді наведено стан досліджень з пошуку нових невірусних векторів та показано перспективність супрамолекулярного підходу для їх дизайну. Виявлено деякі взаємозв’язки між властивостями каліксаренів та їх здатністю до трансфекції, а саме: створення супрамолекулярних самоасоціатів у водному середовищі сприяє ієрархічному формуванню агрегатів із молекулами ДНК. Утворені частинки здатні ефективно транспортувати ДНК у клітини, якщо вони є нанорозмірними та позитивно зарядженими.

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.