Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 2, березень-квітень, c. 45-52

Активація пресинаптичних іонотропних глутаматних рецепторів стимулює вивільнення ГАМК із нервових терміналей гіпокампа і кори головного мозку щурів

О. О. Крупко, А. С. Тарасенко, Н. Г. Гіммельрейх

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
е-mail: olya_krupko@mail.ru

Одним із механізмів тонкої регуляції нейросекреторного процесу в нервових терміналях є активація пресинаптичних рецепторів. Метою дослідження було визначити: як активація пресинаптичних глутаматних рецепторів впливає на секрецію гальмівного нейротрансмітера ГАМК, які типи іонотропних рецепторів залучені до модуляції цього процесу та за яким механізмом реалізується такий вплив. Показано, що специфічні агоністи глутаматних рецепторів, каїнат та НМДА, так само як і глутамат, стимулюють вивільнення [3H]ГАМК із нервових терміналей кори та гіпокампа мозку щурів, що свідчить про залучення обох типів рецепторів у модуляцію секреції ГАМК. Встановлено, що відповідь терміналей на активацію каїнатних та НМДА-рецепторів опосередкована стимуляцією процесу екзоцитозу, а не вивільнення нейротрансмітера із цитозольного пулу, на що вказує неспроможність NO-711 (специфічного блокатора транспортерів ГАМК) блокувати цей процес. Таким чином, активація пресинаптичних іонотропних глутаматних рецепторів модулює силу синаптичної відповіді за рахунок зміни вірогідності вивільнення нейромедіатора із нервових терміналей.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.