Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 3, травень-червень, c. 113-122

Дослідження обміну високомолекулярних фосфоровмісних сполук нервової системи в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1951–1965 рр.)

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О.В.палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.