Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 3, травень-червень, c. 5-24

Молекулярні механізми функціонування циркадіального годинника

Л. Л. Карбовський1, Д. O. Мінченко1,2, Я. А. Гармаш1, O. Г. Мінченко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: ominchenko@yahoo.com;
2Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна

Більшість фізіологічних процесів у всіх живих організмів є ритмічними з періодом близько однієї доби і генеруються ендогенним біологічним годинником, який має кожна клітина організму, але центральний годинник («пейсмейкер») у ссавців локалізований у супрахіазматичних ядрах гіпоталамуса. Молекулярними компонентами системи цього біологічного годинника є фактори груп Period (PER1, PER2 та PER3), BMAL (BMAL1 та BMAL2), Cryptochromes (CRY1 та CRY2), а також ряд інших. Частина цих факторів містить Е-бокс послідовності і їхня експресія безпосередньо регулюється комплексом транскрипційних факторів CLOCK–BMAL1. Ензими, що відповідальні за пост-трансляційні модифікації продуктів циркадіальних генів, також є невід’ємними компонентами системи циркадіального годинника, оскільки саме вони задають темп його роботи та визначають тривалість добового ритму, від якого залежить функціональний стан всього організму. Найважливішими з них є казеїнкінази-1ε та -1δ. Аналізуються дані про зв’язок між циркадіальним годинником, клітинним циклом та канцерогенезом, а також зміни експресії циркадіальних генів за дії на організм токсичних речовин та наноматеріалів.

Ключові слова: , , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.