Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 2, березень-квітень, c. 5-19

Реконструкція іонних каналів, утворених протеїновими нейротоксинами у бішарових ліпідних мембранах, як інструмент дослідження процесів екзоцитозу

О. Я. Шатурський

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: olegshatursky@biochem.kiev.ua

Безпосередній транспорт неорганічних іонів та біомолекул через нативні мембрани, за допомогою специфічних протеїнів – іонних каналів, забезпечує функціонування низки важливих біохімічних процесів (деполяризація, вивільнення Са2+, екзоцитоз), що відбуваються у нервових або м’язових клітинах під час передачі збудження. Дослідження будови і іонпровідних властивостей утворених нейротоксинами каналів та впливу на них чинників, що також діють на нервово-м’язову передачу, відіграє особливу роль у разі вивчення патологій, які можуть виникати в нервових тканинах тварин унаслідок ураження нейротоксинами. Оскільки взаємодія протеїнових нейротоксинів отрути павука каракурта Latrodectus mactans (α-латротоксин, α- і δ-латроінсектотоксин) зі специфічними рецепторами плазмалеми хребетних або комах сприяє утворенню іонних каналів, що збільшує кальцієву проникність пресинаптичних закінчень і призводить до масового вивільнення нейромедіаторів із пресинаптичних везикул, основну увагу в огляді приділено реконструкції каналів цих латротоксинів. Роль реконструкції протеїнових каналів для визначення участі власне клітинних протеїнів у регуляції екзоцитозу хребетних розглядається на прикладі латротоксинподібного L-протеїну із цитоплазми нервових клітин мозку, який зв’язується з антитілами до α-латротоксину.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.