Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 2, березень-квітень, c. 101-117

Розвиток наукових досліджень з нейрохімії в інституті біохімії АН УРСР у 1941–1972 роках. Дослідження вуглеводного обміну у головному мозку

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.