Ukr.Biochem.J. 2017; Том 89, № 2, березень-квітень, c. 121-134

doi: https://doi.org/10.15407/ubj89.02.121

Науково-практична діяльність відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, Г. Г. Луговська

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Статтю присвячено аналізу науково-практичної діяльності відділу нейрохімії (колишнього відділу біохімії нервової системи) Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України в контексті історії його розвитку. Наведено найважливіші результати досліджень, присвячених розшифровці біохімічних основ фізіологічних функцій нервової системи, які можуть бути корисними для вирішення деяких проблем практичної медицини.

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.