Ukr.Biochem.J. 2017; Том 89, № 3, травень-червень, c. 60-128

Тези доповідей 25-ї щорічної конференції «Сучасні аспекти біохімії та біотехнології» і 2-ї конференції молодих вчених Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (6–9 червня 2017, м. Київ, Україна)

Організатори:
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Українське біохімічне товариство
Рада молодих вчених Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Секції:
1. Біоматеріали
2. Біоактивні сполуки
3. Канцерогенез
4. Експресія гена
5. Метаболіти і корекція метаболічних процесів
6. Протеоміка та функції протеїну
7. Молекулярні основи фізіологічних функцій


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.