Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 4, липень-серпень, c. 113-131

Дослідження властивостей та функціонування Na(+), K(+)-ATP-ази у мембранах нервових клітин співробітниками відділу біохімії нервової системи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1960–2000 рр.)

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.