Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 5, вересень-жовтень, c. 89-93

Гетерогенність чутливості до уабаїну Na(+),K(+)-ATP-ази мікросомних мембран гладеньких м’язів ободової кишки щура

О. А. Капля

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
е-mail: kaplya@biochem.kiev.ua

Для виявлення активності окремих молекулярних форм ензиму, що відрізняються за спорідненістю до серцевих глікозидів, проведено аналіз концентраційної залежності інгібування уабаїном Na+,K+-АТР-азної активності пермеабілізованих мікросом гладеньких м’язів ободової кишки щура згідно з моделлю для двох незалежних центрів зв’язування інгібітора. Виявлено двофазний характер інгібування з помірним вмістом активності високоафінного до уабаїну компонента. Позірна константа інгібування компонента з низькою спорідненістю до інгібітора відповідає величині для Na+,K+-AТР-ази мікросом нирок щура (α1-ізоформа). Обговорюється специфіка ролі α2- та α1-ізоформ каталітичної субодиниці Na+,K+-AТР-ази в забезпеченні електромеханічного спряження гладеньких м’язів ободової кишки.

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.