Ukr.Biochem.J. 2018; Том 90, № 1, січень-лютий, c. 77-99

doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.01.077

Інноваційна діяльність інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України: проблеми і перспективи

Г. Г. Луговська, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Проведено історико-наукознавчий аналіз досягнень науковців Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у винахідницькій діяльності для потреб медицини, сільського господарства, екології, промисловості. Проаналізовано об’єкти права інтелектуальної власності Інституту; описано перспективні інноваційні розробки. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що винахідницька діяльність наукових установ, зокрема Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, та впровадження наукових розробок, новітніх технологій у виробництво може забезпечити як підприємствам, так і країні в цілому економічне зростання та економію ресурсів, що є особливо важливим в умовах ринку.

Ключові слова: , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.