Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 4, липень-серпень, c. 5-15

Метаболічний шлях метанолу у рослин

С. С. Степанов, О. К. Золотарьова

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
e-mail: serhiy1986@ukr.net

В огляді висвітлено метаболізм метанолу в рослинах. Первинними метаболітами метанолу, які включаються в анаболічні процеси, є продукти його окислення – формальдегід і форміат. Охарактеризовано ензими, які беруть учать у послідовному окисленні метанолу, і ензими, котрі забезпечують включення вуглецю молекули метанолу в метильні групи фосфоліпідів, карбонових кислот та вуглеводів. Особливість рослинних організмів полягає у взаємодії реакцій перетворення метанолу із шляхами фотодихання і С1-метаболізму, а також в їхній здатності використовувати вуглець метанолу для утворення органічних речовин в ході фотосинтезу. Зроблено висновок, що екзогенний метанол у невисоких концентраціях не токсичний для рослин, а навпаки, може стимулювати їхню фотосинтетичну продуктивність.

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.