Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 4, липень-серпень, c. 132-161

Тези доповідей конференції молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2011»

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, червень, 2011 р., Київ


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.