Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №4, липень-серпень, c. 192-224

Тези доповідей конференції молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014»

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 29–30 травня, 2014 р., Київ 


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.