Tag Archives: фосфоінозитиди

Біологічна роль літію – фундаментальні і медичні аспекти

О. С. Микоша, О. І. Ковзун, М. Д. Тронько

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ;
e-mail: asmikosha@gmail.com

В огляді представлені відомості про біологічні ефекти літію в організмі людини і тварин та наступних проявах цих ефектів. Так як іонний радіус літію близький до розміру іона магнію літій здатний конкурувати з магнієм як кофактор деяких магнійзалежних ензимів. Численні роботи свідчать, що літій є інгібітором кінази глікогенсинтази 3. Він також пригнічує фосфатази, які беруть участь в обміні фосфоінозитидів і фосфор аденілат 3′-нуклеотидаз. Так як ці ензими відіграють важливу, а іноді ключову роль в діяльності сигнальних систем, літій здатний впливати на найважливіші фізіологічні, адаптаційні та патогенетичні процеси.