Tag Archives: фулерен C60

Біохімічні показники крові і тканини м’яза gastrocnemius після хронічної алкоголізації щурів за перорального введення водного розчину C(60) фулерену

O. Мотузюк1,2, Д. Ноздренко2, С. Прилуцька3,
К. Богуцька2, О. Короткий2, Ю. Прилуцький2*

1Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна;
2Київський національній університет імені Тараса Шевченка, Україна;
*e-mail: prylut@ukr.net;
3Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Отримано: 17 березня 2022; Виправлено: 01 травня 2023;
Затверджено: 05 червня 2023; Доступно онлайн: 20 червня 2023

Досліджено біохімічні показники крові та тканини м’яза gastrocnemius після хронічної алкоголізації щурів упродовж 3, 6 і 9 місяців. Як фармакологічний агент використовували пероральне введення водного розчину С60 фулерену (C60ВРФ) у дозі 1 мг/кг упродовж усього експерименту у трьох схемах застосування: за 1 год до введення алкоголю (профілактична схема), разом із алкоголем (терапевтична схема I) та через 1 год після прийому алкоголю (терапевтична схема II). Встановлено, що C60ВРФ зменшував рівень патологічних станів у м’язовому апараті за тривалого розвитку алкогольної міопатії, пригнічуючи окислювальні процеси у ньому та запобігаючи, таким чином, його деградації. У всіх проведених тестах відзначено позитивну зміну досліджуваних біохімічних показників приблизно на (15–30) ± 3% за терапевтичної схеми I введення C60ВРФ. У разі застосування двох інших схем введення C60ВРФ його ефективність знижувалась на (7–10) ± 3% порівняно з терапевтичною схемою I. Отримані результати свідчать про здатність фулерену С60 коригувати патологічний стан м’язової системи, що виникає внаслідок алкогольної інтоксикації.

Вплив фулерену С(60) на ішемічно-реперфузійну травму скелетного м’яза кінцівки щура: механокінетичний та біохімічний аналізи

Д. О. Заводовський1, С. Ю. Зай2, Т. Ю. Матвієнко1, Ю. І. Прилуцький1,
Н. Є. Нурищенко1, С. С. Парадізова3, Л. Л. Безух3, У. Ріттер4, П. Шарф4

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна;
3ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по м. Києву», Україна;
4Інститут хімії та біотехнології, Технічний університет Ільменау, Німеччина;
e-mail: Lab@univ.kiev.ua

Вивчено вплив водно-колоїдного розчину фулерену C60 (C60FAS) на ішемічно-реперфузійну травму скелетного м’яза задньої кінцівки щура. Ушкодження скелетного м’яза були спричинені васкулярною ішемізацією тривалістю 3 год. Вплив C60FAS вивчали шляхом його внутрішньом’язової ін’єкції після 1 год реперфузії за різних доз введення: 1, 2 і 3 мг/кг маси тіла тварини. Як маркери ішемічного ушкодження м’язів було використано зміни механокінетичних параметрів скорочення ішемізованого скелетного м’яза за різних режимів функціонування та біохімічні параметри крові тварин, які було детально досліджено за дії C60FAS. Одержані результати вказують на перспективність використання C60FAS для зменшення наслідків ішемічної травми м’яза.

Вплив фулерену C(60) на АТРазну активність та суперпреципітацію актоміозину скелетних м’язів

К. С. Андрейченко1, С. В. Прилуцька1, К. О. Мединська1, К. І. Богуцька1,
Н. Є. Нурищенко1, Ю. І. Прилуцький1, У. Ріттер2, П. Шарф2

Спільний Українсько-німецький центр з нанобіотехнології,
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
 e-mail: prylut@ukr.net;
2Технічний університет Ілменау, Інститут хімії і біотехнології, ФРН

Створення нових біосумісних нано­матеріалів, здатних виявляти специфічну біологічну дію, є важливою комплексною проб­лемою, яка потребує використання останніх досягнень біотехнології. У роботі досліджено вплив немодифікованого водорозчинного фулерену C60 на АТРазну активність і реакцію суперпреципітації натурального актоміозину скелетних м’язів кроля. Встановлено дозозалежний характер його дії на Мg2+,Са2+– та K+-ATРазну активність та суперпреципітацію актоміозину. Це відкриває перспективи регуляції процесу скорочення–розслаблення скелетних м’язів за допомогою досліджуваного С60.