Tag Archives: ізадрин

Корвітин поновлює рівень металотіонеїну і гліального фібрилярного кислого протеїну в мозку щурів в умовах впливу пітуїтрин-ізадрину

О. Н. Шийнтум1, О. О. Довбань1, Ю. П. Ковальчук1, Т. Я. Ярошенко2, Г. О. Ушакова1

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;
2ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
e-mail: hnkafor@yahoo.com

Досліджено вплив пітуїтрин-ізадрин індукованого  пошкодження на вміст металотіонеїну (MT), розчинної та філаментної форм гліального фібрилярного кислого протеїну (ГФКП) в гіпокампі, мозочку, таламусі й корі головного мозку щурів, спричиненого системним ефектом пітуїтрину та ізадрину, а також вплив корвітину на мозок за зазначених пошко­джень. Одержані результати показали протилежно спрямовані зміни у мозку щурів: зниження рівня МТ і підвищення ГФКП з тенденцією до розвитку астрогліозу під впливом системних ушкоджень функції міокарда. Застосування корвітину в дозі 42 мг/кг протягом п’яти днів після серцевої атаки, спричиненої пітуїтрин-ізадрином, призводить до відновлення балансу досліджуваних протеїнів.

Визначення АФК у присутностi бiологiчно активних речовин за флуоресценцiєю пористого кремнiю

В. Б. Шевченко1, О. І. Даценко1, О. В. Шабликiн2, Т. В. Осадчук2,
О. М. Ляхов2, Ю. В. Пивоваренко3, В. А. Макара1,3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: shevchenko@univ.kiev.ua;
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ;
3НУЦ «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка і НАН України

Одержано спектри флуоресценцiї пористого кремнiю, модифiкованого водними розчинами бiологiчно активних речовин та речовин бiологiчного походження, а також спектри флуоресценцiї пористого кремнiю, модифiкованого моношарами лецитину, сформованими на поверхнi водних розчинiв бiологiчно активних речовин. На пiдставi аналiзу одержаних спектрiв зроблено висновки щодо впливу дослiджених речовин на вміст АФК.