Tag Archives: ліпоксигенази

Ліпоксигеназна активність в онтогенезі папоротей Salvinia natans та Polystichum aculeatum

Л. М. Бабенко1, Т. Д. Скатерна2, І. В. Косаківська1

1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: lilia.babenko@gmail.com

Проаналізовано особливості локалізації та активності ліпоксигеназ (LOX) в органах двох вищих судинних спорових рослин на різних фенологічних фазах розвитку. Уперше встановлено, що у плаваючих ваях однорічної папороті-гідрофіта S. natans (L.) міститься 13-LOX (рНопт 8,0), у занурених – 13-LOX (рНопт 8,0) на початкових фенологічних фазах розвитку, а на наступних фазах 9-LOX (рНопт 5,5). У спорокарпіях ідентифіковано 9-LOX (рНопт 5,5). У ваях багаторічної суходольної папороті P. aculeatum (L.) Roth. ідентифікована 13-LOX(рНопт 7,74), а у кореневищі – 9-LOX (рНопт 7,54). Характер локалізації і зміна активності ізоформ LOX в органах папоротей на різних фенологічних фазах розвитку дозволяють припустити, що ензим може бути залучений до регуляції ліпідного метаболізму ростових процесів, що забезпечують адаптацію рослин до навколишнього середовища.

Ліпоксигенази та їхні метаболіти у формуванні стресостійкості рослин

Л. М. Бабенко1, М. М. Щербатюк1, Т. Д. Скатерна2, І. В. Косаківська1

1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
2Інститут біохімії ім, О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: lilia.babenko@gmail.com

В огляді наведено дані літератури останніх років із молекулярної ензимології ліпоксигеназ – протеїнів, задіяних у реакціях пероксидного окислення ліпідів і знайдених у тварин і рослин. Розглянуто й узагальнено існуючі уявлення щодо особливостей будови, каталітичних властивостей та функціонування ензимів родини ліпоксигеназ і продуктів їхньої каталітичної активності в рослинах. Обговорюються питання локалізації ензиму в рослинних клітинах і тканинах, еволюції та розповсюдження ліпоксигеназ, участі в утворенні сигнальних речовин, задіяних у формуванні адаптаційної відповіді на абіотичні та біотичні стресорні чинники, а також регуляції активності ліпоксигеназної (ЛОГ) сигнальної системи. Розглянуто елементи процесів рецепції та трансдукції сигналів ЛОГ-шляху до геному. Особливу увагу приділено жасмонатам, метаболітам аленоксидсинтазної гілки ліпоксигеназного каскаду. Ці метаболіти виявляють високу біологічну активність, повсюдно поширені в рослинних організмах, а також беруть участь у регуляції життєво важливих процесів. Проаналізовано результати щодо філогенії ліпоксигеназ, можливості існування спільного попередника сучасних ізоформ ензиму про/евкаріот. Подано окремі результати власних досліджень авторів стосовно використання показників каталітичної активності ліпоксигеназ як біологічних маркерів під час дослідження стресостійкості рослин.