Tag Archives: пітуїтрин

Корвітин поновлює рівень металотіонеїну і гліального фібрилярного кислого протеїну в мозку щурів в умовах впливу пітуїтрин-ізадрину

О. Н. Шийнтум1, О. О. Довбань1, Ю. П. Ковальчук1, Т. Я. Ярошенко2, Г. О. Ушакова1

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;
2ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
e-mail: hnkafor@yahoo.com

Досліджено вплив пітуїтрин-ізадрин індукованого  пошкодження на вміст металотіонеїну (MT), розчинної та філаментної форм гліального фібрилярного кислого протеїну (ГФКП) в гіпокампі, мозочку, таламусі й корі головного мозку щурів, спричиненого системним ефектом пітуїтрину та ізадрину, а також вплив корвітину на мозок за зазначених пошко­джень. Одержані результати показали протилежно спрямовані зміни у мозку щурів: зниження рівня МТ і підвищення ГФКП з тенденцією до розвитку астрогліозу під впливом системних ушкоджень функції міокарда. Застосування корвітину в дозі 42 мг/кг протягом п’яти днів після серцевої атаки, спричиненої пітуїтрин-ізадрином, призводить до відновлення балансу досліджуваних протеїнів.