Tag Archives: протеоліз

Активність трипсиноподібних ензимів та желатиназ у щурів із доксорубіциновою кардіоміопатією

Ю. А. Гордієнко1, Я. В. Бабець2, А. О. Кулініч1, А. І. Шевцова1, Г. О. Ушакова2

1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,Україна;
e-mail: gordienko.ju@gmail.com

Проведено дослідження активності трипсиноподібних ензимів (АТПЕ) та желатиназ А і В у плазмі крові, в екстрактах серцевого м’яза, кори головного мозку та мозочка щурів з кардіоміопатією, спричиненою антрацикліновим антибіотиком доксорубіцином на фоні превентивного застосування корвітину та α-кетоглутарату. Показано, що АТПЕ віро­гідно збільшується у плазмі крові та екстракті кори головного мозку за доксорубіцинової кардіоміопатії  (ДКМП), а в екстрактах серцевого м’яза та мозочка – знижується. За умов ДКМП відбувається вірогідне підвищення активності обох желатиназ у плазмі та тканинних екстрактах. Превентивне введення корвітину і α-кетоглутарату спричинює різноспрямовані зміни активності означених ензимів у тканинах серця та мозку. Одержані дані підтверджують гіпотезу про активацію протеолізу за дії антрациклінових антибіотиків і свідчать про вибірковість впливу корвітину і α-кетоглутарату на АТПЕ та желатинази.