Tag Archives: РНК

Відкриття механізмів біологічного синтезу нуклеїнових кислот: нобелівські лауреати 1959 р. С. Очоа і А. Корнберг

О. П. Матишевська, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail:matysh@yahoo.com

Отримано: 12 вересня 2020; Затверджено: 17 грудня 2020

Поряд з хімічними і фізичними дослідженнями нуклеїнових кислот в 40–50-ті роки XX cт. проводились дослідження механізмів їх біосинтезу. Так, Северо Очоа і Артур Корнберг були удостоєні Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини у 1959 році за відкриття механізмів біологічного синтезу РНК і ДНК. Здійснені Очоа і Корнбергом експерименти сьогодні вважають наріжним каменем генної інженерії, тому що вони вперше продемонстрували можливість синтезу РНК та ДНК поза живою клітиною і тому, що відкриті ними ензими, були одними з перших інструментаріїв цієї технології.

Визначення АФК у присутностi бiологiчно активних речовин за флуоресценцiєю пористого кремнiю

В. Б. Шевченко1, О. І. Даценко1, О. В. Шабликiн2, Т. В. Осадчук2,
О. М. Ляхов2, Ю. В. Пивоваренко3, В. А. Макара1,3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: shevchenko@univ.kiev.ua;
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ;
3НУЦ «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка і НАН України

Одержано спектри флуоресценцiї пористого кремнiю, модифiкованого водними розчинами бiологiчно активних речовин та речовин бiологiчного походження, а також спектри флуоресценцiї пористого кремнiю, модифiкованого моношарами лецитину, сформованими на поверхнi водних розчинiв бiологiчно активних речовин. На пiдставi аналiзу одержаних спектрiв зроблено висновки щодо впливу дослiджених речовин на вміст АФК.