Tag Archives: РНК-інтерференція

РНК-інтерференція субодиниці протеасоми гену PSMβ7 обмежує експресію мРНК PSMβ1 і PSMβ5 та знижує пептидилглутаміл пептид-гідролазну активність протеасоми в культивованих кардіоміоцитах

В. О. Кириченко, Д. О. Пашевін, Л. В. Тумановська, В. Є. Досенко, О. О. Мойбенко

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ;
e-mail: victoria30@mail.ru

Презентовано дані про обмеження експресії некаталітичної протеасомної субодиниці β7 (PSMβ7) методом РНК-інтерференції. Біохімічними та генетичними методами встановлено, що обмеження гену PSMβ7 в кардіоміоцитах призводить до зниження експресії субодиниці β7 в 16 разів. Це спричинює як двократне зменшення експресії мРНК β1-субодиниці протеасоми, так і зниження її активності (пептидилглутаміл пептид-гідролазної) на 72% (0,48±0,2 нМ АМК/хв) порівняно з контролем (1,7±0,5 нМ АМК/хв, Р < 0,05); при цьому знижується експресія мРНК каталітичної β5-субодиниці (у 21 раз, Р < 0,05) без зміни її протеолітичної хімотрипсиноподібної активності, а також активності трипсиноподібної β2-субодиниці. Рівень мРНК індуцибельної субодиниці протеасоми PSMβ9 також залишається без змін. Активність трипептидилпептидази ІІ не змінюється. Обмеження некаталітичної субодиниці PSMβ7 специфічно впливає на активність і рівень експресії мРНК каталітичної субодиниці β1 та зменшує експресію PSMβ5, не впливаючи на її активність.

Специфічне пригнічення лейкемічних онкогенів із використанням підходу РНК-інтерференції

Т. Д. Лебедєв1, П. В. Спірін1, Н. Н. Орлова1,
А. С. Горностаєва1, С. Стокінг2, В. С. Прассолов1*

1Інститут молекулярної біології ім. В. О. Енгельгардта, РАН, Москва, Росія;
нститут експериментальної вірусології і імунології Генріха-Петте, Гамбург, Німеччина;
*e-mail: prassolov45@mail.ru

РНК-інтерференція є ефективним природним механізмом посттранскрипційної модуляції генної експресії. Механізм РНК-інтерференції є у вищих евкаріотів – тварин і рослин, а також у нижчих евкаріотів і вірусів. На сьогодні РНК-інтерференція використовується як потужний інструмент для вивчення функціональної активності генів. За допомогою цього підходу вдалося досягти результатів, що мають істотне значення для фундаментальної біології. Відомо, що РНК-інтерференція може використовуватися у виробництві лікарських препаратів для лікування злоякісних, інфекційних та спадкових хвороб. Однією з основних проблем цих розробок є пошук ефективних методів переносу siРНК в клітини-мішені. Для цих цілей використовуються різні види трансфекції або вірусна трансдукція. У статті представлено результати порівняння пригнічення експресії онкогену AML-ETO за допомогою синтетичної siРНК та кодування за допо­могою рекомбінантних лентивірусів для відповідної shРНК.