Tag Archives: виразкові коліти

Кінетичні властивості аденозинтрифосфат сульфурилази кишкових сульфатвідновлювальних бактерій

І. В. Кушкевич1,2, Г. Л. Антоняк3, М. Бартош2

1Інститут біології тварин НААН України, Львів;
2Університет ветеринарних та фармацевтичних наук Брно, Чеська Республіка;
3Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
e-mail: ivan.kushkevych@gmail.com

Досліджено питому активність та кінетичні властивості ATP-сульфурилази в безклітинних екстрактах кишкових бактеріальних штамів Desulfovibrio piger Vib-7 і Desulfomicrobium sp. Rod-9. У роботі використано мікробіологічні, біохімічні, біофізичні та статистичні методи досліджень. Визначено оптимальну температуру (35 °С) і рН 8,0–8,5 для ензиматичної реакції. Проведено кінетичний аналіз властивостей АТР-сульфурилази. Визначено початкову (миттєву) швидкість реакції (V0), максимальну кількість продукту реакції (Pmax), час реакції (період напіврозпаду – насиченість, τ) і максимальну швидкість АТР-сульфурилазної реакції (Vmax). Обчислено константи Міхаеліса (KmСульфату, KmАТР, KmАПС і KmПірофосфату) для ензиматичної реакції обох кишкових бактеріальних штамів D. piger Vib-7 і Desulfomicrobium sp. Rod-9.