Ukr.Biochem.J. 2015; Том 87, № 2, березень-квітень, c. 163-175

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj87.02.163

Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у 1925–1990 рр.

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

В статті представлено короткий історичний нарис з аналізом винахідницької діяльності Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна та досягнень його науковців за період 1925-1990 рр. Зокрема детально розглянуто наукові розробки академіка О. В. Палладіна, чл.-кор. АН УРСР та АН СРСР Д. Л. Фердмана, акад. АН УРСР В. О. Бєліцера, акад. НАН України В. К. Лішка, акад. НАН та НАМН України С. В. Комісаренка, професорів В. П. Вендта, О. С. Циперовича, В. П. Короткоручка і деяких інших, а також стан впровадження цих розробок у народне господарство.

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.