Ukr.Biochem.J. 2015; Том 87, № 1, січень-лютий, c. 134-142

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj87.01.134

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2013 рік

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

В статті йдеться про монографію «Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі» // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 280 с., за яку у 2013 р. колектив авторів у складі М. М. Марченка – д.б.н. проф. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, О. В. Кеци – к.б.н., доцента того самого університету, М. М. Великого – д.б.н., проф., зав. лаб. Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України одержали премію імені О. В. Палладіна НАН України. Коротко описано наукову, науково-педагогічну діяльність і творчі здобутки кожного з цих авторів.  Цією статтею закінчується цикл робіт, присвячений аналізу наукових праць українських вчених, удостоєних у 1974-2013 рр. однієї з високих академічних наукових нагород – премії імені Олександра Володимировича Палладіна.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.