Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №2, березень-квітень, c. 134-144

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.02.134

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1995–1996 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У 1995 р. премію ім. О. В. Палладіна було присуджено А. Й. Бикорізу (р.н. 1934) та О. О. Фільченкову (р.н. 1960) за монографію «Трансформирующие факторы роста» (К.; Наукова думка, 1994). У 1996 р. премію одержали А. І. Дворецький (р.н. 1937) і Є. Ю. Чеботарьов за серію праць «Вивчення механізмів променевого порушення іонного гомеостазу в клітинах тваринного організму».

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.