Tag Archives: лауреати премії ім. О. В. Палладіна

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1997–1998 рр.

Р. П. Виноградова , В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У 1997 р. премію. ім. О. В. Палладіна одержав В. А. Барабой за цикл робіт «Роль пероксидного окислення ліпідів у механізмі променевого ураження та стресу». У 1998 р. премією ім. О. В. Палладіна було нагороджено О. Ю. Петренка, О. М. Сукочова і Л. П. Кравченко за серію праць «Функція внутрішньоклітинних структур у ізольованих гепатоцитах залежно від метаболічного стану та дії низьких температур».

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1995–1996 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У 1995 р. премію ім. О. В. Палладіна було присуджено А. Й. Бикорізу (р.н. 1934) та О. О. Фільченкову (р.н. 1960) за монографію «Трансформирующие факторы роста» (К.; Наукова думка, 1994). У 1996 р. премію одержали А. І. Дворецький (р.н. 1937) і Є. Ю. Чеботарьов за серію праць «Вивчення механізмів променевого порушення іонного гомеостазу в клітинах тваринного організму».

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1993–1994 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У статті коротко наведено біографічні дані і розглянуто наукову діяльність лауреатів премії ім. О. В. Палладіна. У 1993 р. відзначено монографію М. П. Дмитренка (1941-2011 рр.) «Пуриновий обмін і його регуляція в лімфоцитах» (К.: Наукова думка, 1991). У 1994 р. лауреатами премії стали З. П. Васюренко (р.н. 1937), А. Ф. Фролов (р.н. 1931) і В. В. Смирнов (1937-2002 рр.) за монографію «Жирнокислотные профили бактерий, патогенных для человека и животных» (К.: Наукова думка, 1992).