Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №1, січень-лютий, c. 139-148

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.01.139

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1993–1994 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У статті коротко наведено біографічні дані і розглянуто наукову діяльність лауреатів премії ім. О. В. Палладіна. У 1993 р. відзначено монографію М. П. Дмитренка (1941-2011 рр.) «Пуриновий обмін і його регуляція в лімфоцитах» (К.: Наукова думка, 1991). У 1994 р. лауреатами премії стали З. П. Васюренко (р.н. 1937), А. Ф. Фролов (р.н. 1931) і В. В. Смирнов (1937-2002 рр.) за монографію «Жирнокислотные профили бактерий, патогенных для человека и животных» (К.: Наукова думка, 1992).

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.