Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №5, вересень-жовтень, c. 157-164

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.05.157

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2005 р., 2007 р.

Р. П. Виноградова , В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У статті наведено біографічні дані і зроблено аналіз наукової діяльності лауреатів премії ім. О. В. Палладіна НАН України. У 2005 р. премію одержали Л. І. Остапченко і А. А. Сибірний за серію праць «Молекулярні механізми регуляції метаболізму та їх використання в біології і біотехнології», а у 2007 р. – О. Г. Мінченко за цикл робіт «Молекулярні механізми регуляції експресії генів», опублікованих в 2001–2005 рр.

Ключові слова: , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.