Ukr.Biochem.J. 2016; Том 88, № 1, січень-лютий, c. 126-140

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj88.01.126

Аналіз винахідницької діяльності відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України в 1980–2015 рр.

В. М. Данилова, І. Г. Черниш, Р. П. Виноградова, Г. Г. Луговська, С. П. Юрасова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Проаналізовано винахідницьку діяльність відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у 1980–2015 рр. Зазначено, що під науковим керівництвом чл.-кор. НАН України, проф. Г.В. Донченка співробітниками відділу, починаючи з 1985 р., одержано принципово нові дані щодо молекулярних механізмів коензимної і некоензимної дії вітамінів та їхніх природних метаболітів. На основі одержаних експериментальних даних розроблено інноваційні технології і створено нові засоби для медицини, сільського господарства, харчової і фармацевтичної промисловості. На ці практичні розробки співробітниками відділу одержано майже 40 патентів і авторських свідоцтв СРСР та України, які детально обговорюються в цій статті.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.