Tag Archives: вітаміни

Внесок лауреатів Нобелівської премії в розвиток знань з біохімії вітамінів: Х. Ейкман, Ф. Г. Гопкінс, А. Сент-Дьорді, У. Хоуорс, П. Каррер, Р. Кун, Х. Дам, Е. А. Дойзі, Дж. Майнот У. Мерфі, Дж. Віпл, Д. Ходжкін, Р. Вудворд

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Отримано: 07 травня 2019; Затверджено: 17 травня 2019

У першій половині ХХ ст. експериментальні дослідження вчених (хіміків-органіків, біохіміків, фізіологів) у співпраці з лікарями привели до відкриття нового класу біологічно активних речових – вітамінів. Багатьох з цих науковців було відзначено Нобелівськими преміями. Завдяки  їх зусиллям було виявлено майже всі відомі на цей час вітаміни (В1, В2, В6, В9, В12, С, А, Е, К), встановлено їхню структуру і, в основних рисах, охарактеризовано механізм їх біологічної дії. Виявилось, що багато вітамінів є коензимами в дуже важливих  біохімічних перетвореннях. У цій статті йдеться про історію відкриття найвідоміших на сьогодні вітамінів і причетних до цього вчених, велич яких не можна переоцінити за той внесок, який вони зробили в розвиток сучасної біохімічної науки, зокрема вітамінології.

Аналіз винахідницької діяльності відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України в 1980–2015 рр.

В. М. Данилова, І. Г. Черниш, Р. П. Виноградова, Г. Г. Луговська, С. П. Юрасова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Проаналізовано винахідницьку діяльність відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у 1980–2015 рр. Зазначено, що під науковим керівництвом чл.-кор. НАН України, проф. Г.В. Донченка співробітниками відділу, починаючи з 1985 р., одержано принципово нові дані щодо молекулярних механізмів коензимної і некоензимної дії вітамінів та їхніх природних метаболітів. На основі одержаних експериментальних даних розроблено інноваційні технології і створено нові засоби для медицини, сільського господарства, харчової і фармацевтичної промисловості. На ці практичні розробки співробітниками відділу одержано майже 40 патентів і авторських свідоцтв СРСР та України, які детально обговорюються в цій статті.