Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 5, вересень-жовтень, c. 112-116

Модифікація спектрофотометричного методу визначення карбонільних груп протеїнів

О. В. Зайцева, С. Г. Шандренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Olgga__89@mail.ru

На основі детального дослідження спектрів оптичного поглинання гідразонів протеїнів модифіковано спектрофотометричний метод визначення вмісту карбонільних груп протеїнів. Суть модифікації полягає у тому, що визначення вмісту гідразонового адукту проводиться по оптичному поглинанню не на одній довжині хвилі (370 нм), а на трьох (320, 370 та 420 нм). Дві додаткові дов­жини хвилі необхідні для лінійної апроксимації оптичного спектра «фону». Запропоновано формулу, яка дозволяє розрахувати інтенсивність гідразонового піку поглинання і значно зменшити похибку визначення вмісту протеїнових СО-груп.

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.