Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 4, липень-серпень, c. 70-73

Зміни вмісту гліколіпідів, сфінгозину і цитокінів у головному мозку щурів при його експериментальному набряку

Г. В. Захарян

Єреванський державний медичний університет імені Мхітара Гераци, Республіка Вірменія;
e-mail: gayane.zak@gmail.com

Встановлено вміст церeброзидів і гангліозидів, а також продукту їх гідролітичного розпаду – сфінгозину – в головному мозку і паралельно визначено цитокіновий профіль про- і протизапальних цитокінів у крові щурів з експериментальним набряком мозку. Виявлено зменшення вмісту загальної фракції гліколіпідів і збільшення сфінгозину в мозку щурів, а також збільшення вмісту прозапальних і зменшення протизапальних цитокінів у крові під час розвитку експериментального набряку мозку.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.