Tag Archives: цитокіни

Імунологічні механізми підвищеної схильності до захворювання на COVІD-19 та його тяжчого перебігу у хворих на цукровий діабет 2 типу та ожиріння

К. П. Зак1, М. Д. Тронько1, С. В. Комісаренко2*

1Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, Київ;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
*e-mail: svk@biochem.kiev.ua

Отримано: 28 квітня 2022; Виправлено: 28 травня 2023;
Затверджено: 05 червня 2023; Доступно онлайн: 20 червня 2023

Огляд присвячено аналізу літературних даних та результатів власних досліджень авторів щодо стану імунітету у хворих на цукровий діабет типу 2 (ЦД2) та у хворих на ЦД2, інфікованих вірусом SARS-CoV-2. Показано, що у хворих на ЦД2, особливо, з надлишковим індексом маси тіла, порушеними є вміст та ультраструктура основних клітинних елементів природного імунітету – нейтрофілів та моноцитів, що супроводжується підвищеним вмістом прозапальних цитокінів (IL-1β, IL-6, IL‑17 і TNF-α) у плазмі крові. Припускається, що підвищена схильність хворих на ЦД2 до зараження вірусом SARS-CoV-2 обумовлена, перш за все, ослабленням вродженого імунного захисту організму, тоді як у хворих на ЦД2 з розвиненим COVID-19 превалюють порушення адаптивного Т-клітинного імунітету, що супроводжується синдромом “цитокінового шторму”. Зроблено висновок, що гіперзапалення у хворих на ЦД2+COVID-19 є результатом потенціювання вже існуючих порушень вродженого імунітету у хворих на ЦД2 ще до їх зараження SARS-CoV-2, та адаптивного імунітету, у механізмі якого суттєву роль відіграють цитокіни та хемокіни.

Рівень прозапальних і протизапальних біомаркерів у пацієнтів із хронічним механічним болем у поперековому відділі хребта за пульсової радіочастотної терапії

I. Tekin1, F. Kosova2*

1Manisa Celal Bayar University Medical Faculty, Department of Anesthesia and Reanimation, Algology, Manisa, Turkey;
2Manisa Celal Bayar University School of Vocational Health Service, Department of Medical Biochemistry, Manisa, Turkey;
*e-mail: fundakosova@gmail.com

Отримано: 02 червня 2022; Виправлено: 25 липня 2022;
Затверджено: 29 вересня 2022; Доступно онлайн: 06 жовтня 2022

Біль у поперековому відділі хребта є частим і повторюваним станом, часто з неспецифічної причини. Традиційні методи лікування, як правило, недостатні для лікування хронічного болю у поперековому відділі хребта. Метою дослідження було оцінити рівень протеїнів IFN, IL-1, IL-6 (прозапальний), IL-10, IL-4 (протизапальний) та VEGF у сироватці крові пацієнтів із хронічним механічним болем у поперековому відділі хребта за допомогою імпульсної радіочастотної терапії (PRF). У дослідженні взяли участь 40 пацієнтів віком 20-60 років, у яких діагностовано хронічний біль у поперековому відділі хребта протягом щонайменше 4 місяців, інтенсивність болю за VAS (візуальна аналогова шкала) 5 балів і вище, і які слабко реагували на консервативне лікування (знеболюючі препарати, фізіотерапія та ін.). Радіочастотна терапія проводилася за допомогою радіочастотного генератора (RFG 3C Plus, Radionics). Зразки крові брали за 1 день до інтервенційного лікування (контроль), потім через 1 день (група 1) і через 15 днів (група 2) після початку лікування. Рівень IFN, IL-1, IL-6, IL-10, IL-4 та VEGF аналізували за допомогою ELISA-тесту. Показано, що в результаті PRF лікування рівень IL-1 знижувався, а рівні IL-4 та IL-6 підвищувалися. Було зроблено висновок, що підвищення рівня прозапальних цитокінів у сироватці крові може корелювати з інтенсивністю болю і, що підвищення рівня протизапальних цитокінів зменшує біль завдяки зменшенню запалення.

Включення ентеросорбентів до протизапальної терапії для поліпшення ефективності лікування хворих на ХОЗЛ у гострій фазі

С. В. Кучер*, О. В. Лотоцька

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
*e-mail: kuchersv@tdmu.edu.ua

Отримано: 29 січня 2021; Затверджено: 23 квітень 2021

Ключову роль у розвитку хронічної обструктивної хвороби легенів (ХОЗЛ) відіграє запалення, яке проявляється підвищеним рівнем таких маркерів запалення, як цитокіни. Метою цього дослідження було вивчити вплив ентеросорбентів на рівень цитокінів IL-1β, TNFa та IL-10 у хворих на ХОЗЛ у період загострення з урахуванням віку пацієнта. Пацієнтів було розподілено за двома віковими групами: група 1 (від 40 до 59 років), група 2 (старше 60 років). Рівень IL-1β, TNF-α та IL-10 визначали методом імуноензимного аналізу. Рівень прозапальних та протизапальних цитокінів збільшувався в обох вікових групах хворих на ХОЗЛ у період загострення порівняно з групою здорових людей. Базова терапія (БТ) мала позитивний вплив. Приєднання до БТ ентеросорбентів Ентеросгелю та Карболайну зменшувало рівень IL-1β, IL-10 та TNF-α в сироватці крові пацієнтів обох груп більше, ніж у разі застосування лише БТ. Вираженіші зміни спостерігались у пацієнтів вікової групи 2. Показано, що включення ентеросорбентів Карболайн або Ентеросгель до базової терапії хворих на ХОЗЛ із загостренням знижувало рівень IL1, TNF-α та IL10 у пацієнтів будь-якого віку.

Вміст прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-17А і ФНОα) в крові хворих на діабет 2-го типу, які лікувалися метформіном

К. П. Зак*, О. В. Фурманова, В. В. Попова, Я. А. Саєнко

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ;
*e-mail: kpzak2017@gmail.com

Отримано: 28 лютого 2020; Затверджено: 13 листопада 2020

Наразі світове співтовариство надзвичайно непокоїть питання про глобальне трагічне збільшення кількості хворих на цукровий діабет на нашій планеті. Щорічно смерть від цього захворювання забирає 4 млн. людей, а витрати на його лікування досягають мільярдів доларів. Нещодавно для лікування цукрового діабету 2-го типу (T2D) почали використовувати антидіабетичний препарат метформін (1,1-диметилбігуанід гідрохлорид), який зараз відносять до ліків, що найчастіше приймають мільйони хворих на T2D. Однак механізм дії цього препарату ще недостатньо з’ясовано. Результати проведених досліджень показали, що за терапії метформіном у хворих із вперше виявленим T2D відбувається виражена нормалізація підвищеного рівня прозапальних цитокінів (ІЛ‑1β, ІЛ-6, ІЛ-17А і ФНОα), що супроводжується нормалізацією біомаркерів запалення (лейкоцитозу, нейтрофілозу, імуноцитозу) та імунофенотипу лімфоцитів (CD3+Т, CD8+Т та, особливо, CD4+Т-клітин). Одержані дані підтверджують гіпотезу, що існує, про запальну природу T2D і те, що в механізмі дії метформіну за T2D істотну роль відіграє імунна система, зокрема прозапальні цитокіни.

Протизапальний та гепатопротекторний ефекти полігербальної композиції в пацієнтів із хронічним холециститом

M. Гахраманова1,2, I. Халілова3, А. Омаров3,
Я. Сусак4, M. Рудик2, Л. Сківка2*

1Медичний центр Наргіз, Баку, Республіка Азербайджан;
2ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
3Кафедра біологічних наук & Центр дослідження клітинної патології, Університет Хазар, Баку, Республіка Азербайджан;
4Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна;
*e-mail: realmed@i.com.ua

Отримано: 21 листопада 2020; Затверджено: 15 травня 2020

Препарати рослинного походження широко застосовуються у разі комплементарного лікування запальних захворювань, у т.ч. розладів гепатобіліарної системи, серед яких хронічний холецистит є одним із найпоширеніших. Метою роботи було дослідити вплив полігербальної композиції, яка містила 8 лікарських рослин (Helichrysum arenarium, Mentha piperita, Calendula officinalis, Taraxacum officinale, Polygonum aviculare, Matricaria chamomilla, Portulaca ole­racea, Hypericum perforatum), на біохімічні та гематологічні показники, а також на параметри імунної реактивності в пацієнтів із хронічним холециститом. Встановлено, що споживання ними полікомпонентного чаю протягом 45 днів нормалізувало біохімічні показники печінки (рівень холестеролу, АЛТ, АСТ, загального та некон’югованого білірубіну в сироватці крові) та зменшувало гематологічні (лейкоцитоз, підвищення ШОЕ та значення нейтрофільно-лімфоцитарного коефіцієнта), а також імунологічні (підвищений сироватковий рівень прозапальних цитокінів) показники системного запалення. Зроблено припущення, що досліджена полігербальна композиція може бути рекомендована для застосування у комплементарній терапії  хворих на хронічний холецистит.

Вплив куркуміну на накопичення в мононуклеарах і на секрецію в інкубаційне середовище Аβ(40) та цитокінів в умовах локального надлишку гомоагрегатів Аβ(42)

В. В. Соколік1, С. М. Шульга2

1ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», Харків;
2ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ;
e-mail: sokolik67@rambler.ru

Метою дослідження було вивчення накопичення в мононуклеарах і секреції до інкубаційного середовища ендогенного Аβ40 і цитокінів (IL-1β, TNFα, IL-6, IL-10) в умовах токсичного впливу Аβ42-агрегатів та антизапального ефекту куркуміну. Суспензію мононуклеарних клітин, ізольованих за допомогою фікол-урографінового градієнта зі зразків венозної крові здорових добровольців, використовували для дослідження впливу гомоагрегатів Аβ42 (15 нМ), куркуміну (54 пМ) та їх поєднаній дії в динаміці часу (0, 1, 2, 3, 6 і 24 год). Методом імуноензимного аналізу вимірювали вміст ендогенного Аβ40 і цитокінів окремо в мононуклеарах і в інкубаційному середовищі. Вперше показано, що гомоагрегати Аβ42 обу­мовлюють швидке накопичення ендогенного Аβ40 в мононуклеарах та прискорюють його секрецію до інкубаційного середовища. Встановлено збільшення концентрації TNFα (через 3 год інкубації) і відсутність накопичення IL-1β в клітинах завдяки істотній секреції цих запальних месенджерів до інкубаційного середовища. Виявлено збільшення мононуклеарного пулу IL-6 і активацію його секреції до інкубаційного середовища за дії Аβ42-гомоагрегатів. Аβ42 не впливав на секрецію IL-10, але обумовлював збільшення його внутрішньоклітинної концентрації через 1 год інкубації з наступним пригніченням клітинного накопичення. Додавання куркуміну запобігало збільшенню концентрації Аβ40 в мононуклеарах та вірогідно зменшувало його секрецію, обумовлену токсичним впливом екзогенного Аβ42 на клітини. Куркумін знімав активуючий ефект Аβ42 на мононуклеарний пул запальних цитокінів: з перших годин дії для IL-1β та в часовому інтервалі 3–6 год для TNFα, що позначилося зменшенням позаклітинного пулу обох цитокінів. Цей поліфенол також сприяв відновленню внутрішньоклітинного пулу IL-6 і  IL-10 та позитивно впливав на їх секрецію до інкубаційного середовища.

Зміни вмісту гліколіпідів, сфінгозину і цитокінів у головному мозку щурів при його експериментальному набряку

Г. В. Захарян

Єреванський державний медичний університет імені Мхітара Гераци, Республіка Вірменія;
e-mail: gayane.zak@gmail.com

Встановлено вміст церeброзидів і гангліозидів, а також продукту їх гідролітичного розпаду – сфінгозину – в головному мозку і паралельно визначено цитокіновий профіль про- і протизапальних цитокінів у крові щурів з експериментальним набряком мозку. Виявлено зменшення вмісту загальної фракції гліколіпідів і збільшення сфінгозину в мозку щурів, а також збільшення вмісту прозапальних і зменшення протизапальних цитокінів у крові під час розвитку експериментального набряку мозку.

Використання вітамінів для корекції функціонального стану цитохром Р450-залежних систем в умовах експериментального алергічного енцефаломієліту

Е. П. Пасічна1, Г. В. Донченко1, А. П. Бурлака2, В. С. Недзвецький3,
Є. П. Сидорик2, І. І. Ганусевич2, Н. В. Делеменчук1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ,
3Національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна;
e-mail: ellapasich@gmail.com

Відомо, що прозапальні цитокіни, рівень яких значно підвищується під час патогенезу розсіяного склерозу (РС), та інтерферон-β, що застосовується для лікування автоімунних захворювань, здатні пригнічувати цитохром Р450-залежні процеси детоксикації та біотрансформації. Неконтрольоване зниження активності цих процесів може негативно позначатися на стані хворих, тому актуальним є вивчення функціонального стану системи цитохрому Р450 та розробка ефективних засобів для його регуляції.
Досліджували дію вітаміну D3 та ефективність його комплексу з вітамінами B1, B2, B6, РР, E, α-ліпоєвою, α-ліноленовою кислотами та мінеральними речовинами (Mg, Zn, Se) у попередженні змін функціонального стану цитохром Р450- та b5-залежних систем ендоплазматичного ретикулума в головному мозку та печінці щурів за експериментального алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ), моделі РС. Було показано, що за розвитку ЕАЕ відбувається істотне зниження вмісту цитохромів як у мозку, так і в печінці, при цьому в мікросомах мозку відбувається зниження активності NАDН- та NАDPН-оксидоредуктаз, необхідних для відновлення цих цитохромів і спряжених з монооксигеназами. Ці зміни свідчать про порушення редокс-стану і функціональної здатності цитохромзалежних систем в досліджуваних тканинах тварин. Засосування вітаміну D3 окремо та у складі експериментально підібраної нами композиції біологічно активних речовин ефективно усуває зниження рівня цитохромів та активності NАDН-оксидоредуктази в тканинах хворих тварин. Нормалізація цих порушень, очевидно, пов’язана із антиоксидантними та мембраностабілізаційними властивостями застосованих речовин, відновленням порушеного обміну речовин, а також зі здатністю знижувати активність реакцій запалення і регулювати цитокіновий фон в організмі щурів в умовах ЕАЕ. Досліджуваний комплекс біологічно активних речовин у разі застосування, виявився ефективнішим для нормалізації визначених порушень, ніж вітамін D3 і тому окремо привертає до себе увагу як композиція для профілактики загострень і поліпшення стану хворих на РС та інші хвороби, що супроводжуються гіперактивацією імунної системи.

Вплив β-амілоїдного пептиду 42 на динаміку експресії і утворення Аβ(40), IL-1β, TNFα, IL-6, IL-10 мононуклеарами периферійної крові in vitro та його корекція куркуміном

В. В. Соколік1, О. К. Коляда2, С. М. Шульга3

1ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», Харків;
2ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ;
3ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ;
e-mail: sokolik67@rambler.ru

Токсичний ефект Аβ-олігомерів супроводжує перебіг хронічного запального процесу, основними медіаторами якого є цитокіни. Тому цитокінова ланка запального процесу постає новою мішенню на шляху приборкання амілоїдозу. Метою дослідження був ефект агрегованого Аβ42 на динаміку експресії і утворення ендогенного Аβ40 і цитокінів (IL-1β, TNFα, IL-6, IL-10) мононуклеарами периферійної крові in vitro та його корекція куркуміном. Суспензію мононуклеар­них клітин, ізольованих ex tempore за допомогою фікол-урографінового градієнта зі зразків венозної крові здорових добровольців, використовували для дослідження впливу Аβ42 (15 нМ), куркуміну (54 пМ) та їх поєднаної дії (за аналогічних концентрацій) в динаміці часу: 0, 1, 3, 6 і 24 год інкубації при температурі 37 °С. Методом полімеразної ланцюгової реакції визначали експресію генів АβРР, TNFα, IL-1β, IL-6 і IL-10 та імуноензимним аналізом встановлювали вміст Аβ40 і цитокінів у мононуклеарній суспензії в динаміці інкубації. Показали індивідуальну динаміку експресії АβРР і цитокінів за дії Аβ42, який впливав на вміст Аβ40, TNFα, IL-1β, IL-6 і IL-10 у мононуклеарній суспензії. Куркумін виявив інгібування експресії генів АβРР, TNFα і IL-6, що позначилося на зниженні рівня цих двох цитокінів і Аβ40. У роботі показано динаміку антизапального впливу куркуміну in vitro на транскрипційному і трансляційному рівнях утворення цитокінів мононуклеарами. Встановлено безпосередній пригнічувальний ефект куркуміну на концентрацію ендогенного Аβ40 протягом добової інкубації за умов токсичної дії агрегатів Аβ42.