Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 3, травень-червень, c. 99-105

Порівняльне дослідження методами спектрофлуориметрії та протокової цитометрії поляризації плазматичної і внутрішньої мітохондріальної мембран гладеньком’язових клітин із використанням потенціалчутливого зонда DIOC(6)(3)

Г. В. Данилович, Ю. В. Данилович, В. Ф. Горчев

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: danylovych@biochem.kiev.ua

Продемонстрована можливість застосування методів протокової цитометрії та спектрофлуориметрії для дослідження рівня поляризації як внутрішньої мітохондріальної, так і плазматичної мембран у суспензії міоцитів матки за допомогою потенціалчутливого зонда 3,3′-дигексилоксакарбоціаніну [DiOC6(3)]. Це дало підстави в подальшому використовувати його з метою вивчення впливу фізіологічно активних сполук на трансмембранні потенціали компартментів інтактних клітин.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.