Tag Archives: кардіоміопатія

Водний екстракт Curcuma longa запобігає змінам біохімічних маркерів серцевих ушкоджень у щурів-альбіносів Із гіперхолестеринемією

I. B. Ekeigwe, I. C. Ikegwuonu, I. K. Uchendu,
C. A. Uchenna, U. C. Okongwu

Department of Medical Laboratory Science, University of Nigeria, Enugu;
email: ikenna.uchendu@unn.edu.ng

Отримано: 01 березня 2019; Затверджено: 17 травня 2019

Коронарний атеросклероз асоціюється з кардіоміопатією в пацієнтів у всьому світі. Рівень серцево-судинних ризиків дуже високий в усьому світі, а лікування серцевих захворювань стає величезним фінансовим тягарем, тому профілактика серцевих захворювань є кращою та ефективною опцією. Метою дослідження було оцінити кардіопротекторну дію водного екстрак­ту Curcuma longa (AECL) в щурів із гіперхолестеринемією. В експерименті використовували 40 щурів, випадковим чином розділених на чотири групи (I, II, III, IV) – по 10 щурів в кожній групі. Група I (нормальний контроль) не отримувала ніякого лікування. Групи II-IV отримували діє­ту з високим вмістом холестеролу (2000 мг/кг, перорально) і високу дозу карбімазолу (60 мг/кг, перорально) один раз на день протягом 8 тижнів для індукції гіперхолестеринемії. Група II служила токсичним (негативним) контролем. Група III (позитивний контроль) отримувала лікування аторвастатином (20 мг/кг, перорально). Група IV (група лікування) отримувала AECL (200 мг/кг) один раз на день протягом 8 тижнів. Біохімічний аналіз проводили стандартними методами. Визначали такі біохімічні показники: параметри ліпідного профілю (загальний холестерол, холестерол ліпопротеїнів високої щільності, тригліцероли) і біомаркери серця (активність креатинкінази, лактатдегідрогенази і аспартат трансамінази). Серця було використано для гістопатологічних досліджень. Показано, що AECL сприяє гіполіпідемії, стабілізує біохімічні маркери серця (P < 0,05 або P < 0,01); захищає волокна серцевих м’язів від ушкоджень. Одержані результати дозволяють припустити, що екстракт Curcuma longa має кардіопротекторний потенціал і може бути використаний для запобігання ушкодження міокарда, спричиненого  гіперхолестеринемією.

Активність трипсиноподібних ензимів та желатиназ у щурів із доксорубіциновою кардіоміопатією

Ю. А. Гордієнко1, Я. В. Бабець2, А. О. Кулініч1, А. І. Шевцова1, Г. О. Ушакова2

1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,Україна;
e-mail: gordienko.ju@gmail.com

Проведено дослідження активності трипсиноподібних ензимів (АТПЕ) та желатиназ А і В у плазмі крові, в екстрактах серцевого м’яза, кори головного мозку та мозочка щурів з кардіоміопатією, спричиненою антрацикліновим антибіотиком доксорубіцином на фоні превентивного застосування корвітину та α-кетоглутарату. Показано, що АТПЕ віро­гідно збільшується у плазмі крові та екстракті кори головного мозку за доксорубіцинової кардіоміопатії  (ДКМП), а в екстрактах серцевого м’яза та мозочка – знижується. За умов ДКМП відбувається вірогідне підвищення активності обох желатиназ у плазмі та тканинних екстрактах. Превентивне введення корвітину і α-кетоглутарату спричинює різноспрямовані зміни активності означених ензимів у тканинах серця та мозку. Одержані дані підтверджують гіпотезу про активацію протеолізу за дії антрациклінових антибіотиків і свідчать про вибірковість впливу корвітину і α-кетоглутарату на АТПЕ та желатинази.