Tag Archives: молекулярна біологія

Відкриття подвійної спіралі ДНК або революція, що започаткувала еру молекулярної біології (Нобелівська премія 1962 р.)

О. П. Матишевська*, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
*e-mail:matysh@yahoo.com

Отримано: 19 червня 2020; Затверджено: 13 листопада 2020

50-ті роки минулого сторіччя відзначились революційними відкриттями у галузі дослідження структури ДНК. Хронологія присудження Нобелівської премії вченим – авторам цих відкриттів, не завжди збігається із хронологією оприлюднення результатів їхніх досліджень. Дж. Вотсон і Ф. Крік опублікували у «Nature» свою невеличку статтю про відкриття структури ДНК, яка сколихнула нау­ковий світ, у 1953 році, а отримали Нобелівську премію разом з М. Вілкінсом лише через 9 років. Відкриття хімічної структури ДНК визнано одним з найвидатніших біологічних відкриттів ХХ сторіччя. Завдяки історичним науковим досягненням цих вчених почався розвиток нового напряму природничих наук – молекулярної біології.

Науково-практичні розробки відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Р. П. Виноградова, М. В. Григор’єва, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Статтю присвячено аналізу науково-практичної діяльності відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України в контексті історії його розвитку. Наведено найважливіші результати досліджень молекулярних механізмів регуляції гліколізу та експресії генів у злоякісних пухлинах за гіпоксії, ідентифікації ключових транскрипційних факторів регуляції процесів проліферації та ролі альтернативного сплайсингу в регуляції активності різних форм ензиму PFKFB. В останні роки зусилля співробітників відділу спрямовано на дослідження ролі стресу ендоплазматичного ретикулума і регуляції метаболізму та процесів проліферації на рівні експресії генів у репрограмуванні геному. Результати досліджень дозволять з’ясувати молекулярні основи патогенезу різних захворювань та розробити нові ефективні методи їх діагностики, профілактики та лікування.