Tag Archives: вільні жирні кислоти

Корвітин модулює вміст ліпідів у жовчі щурів

Т. В. Вовкун1, П. І. Янчук1, Л. Я. Штанова1,
С. П. Весельський1, Н. Б. Філімонова1, І. В. Комаров2

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
е-mail: shtanova@ukr.net

Отримано: 23 березня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

Кверцетин і його розчинна форма корвітин – важливі представники родини флавоноїдів і харчові антиоксиданти з найзначною дією. Численні фармакологічні ефекти кверцетину включають захист від таких захворювань, як атеросклероз, інфаркт міокарда та цереброваскулярні патології. Корвітин посилює кровотік у печінці, однак його вплив на зовнішньосекреторну функцію печінки до кінця не вивчено. Ми дослідили ефект корвітину (2,5; 5 і 10 мг/кг) на продукцію ліпідів у печінці щурів, зокрема на рівень у жовчі холестеролу (ХОЛ) і ефірів ХОЛ, фосфоліпідів (ФЛ), вільних жирних кислот (ВЖК) та тригліцеридів (TГ). Секрет жовчі збирали протягом 2,5 год експерименту. Ліпідні компоненти жовчі розділяли методом тонкошарової хроматографії. Показано, що введення корвітину спричинювало значне (P < 0,05–0,001) підвищення рівня всіх досліджуваних ліпідних компонентів жовчі. Корвітин у дозі 2,5 та 5 мг/кг збільшував вміст жовчі щурів у складі ХОЛ, ФЛ та ВЖК, а в дозі 10 мг/кг виявляв найбільший вплив на загальний об’єм ефірів ХОЛ та ТГ. Ми дійшли висновку, що корвітин активізує обмін ліпідів печінки та процеси утворення жовчі.

Утворення і секреція жовчі в умовах блокади 5-ліпоксигеназного шляху корвітином у щурів

Т. В. Вовкун1, П. І. Янчук1, Л. Я. Штанова1, С. П. Весельський1,
Н. Б. Філімонова1, А. С. Шаламай2, В. Г. Ведмідь2

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Київ, Україна;
е-mail: shtanova@ukr.net

Корвітин – розчинна форма кверцетину, ефекти якого базуються на його здатності гальмувати активність 5-ліпоксигенази і таким чином пригнічувати утворення лейкотрієнів. Корвітин посилює кровотік у шлунку, підшлун­ковій залозі й печінці, однак його вплив на зовнішньосекреторну функцію печінки досі не вивчено. Ми дослідили вплив корвітину (2,5; 5 і 10 мг/кг, внутрішньопортально, болюсом) на формування жовчі, визначили біліарний вміст сумарних, вільних та кон’югованих жовчних кислот (ЖК). Вільні і кон’юговані ЖК було розділено методом тонкошарової хроматографії. Показано, що корвітин збільшував сумарний вміст ЖК у жовчі щурів усіх експериментальних груп, про що свідчило збільшення їх секреції в жовч. У дозі 2,5 мг/кг флавоноїд не змінював вміст вільних ЖК, проте  збільшував вміст кон’югованих холатів. Кількість як вільних, так і кон’югованих ЖК збільшувалася в щурів, які одержували 5 мг/кг корвітину. Збільшення дози флавоноїду до 10 мг/кг посилювало вихід у жовч вільних ЖК більшою мірою, ніж кон’югованих. Таким чином, пригнічення активності 5-ліпоксигенази корвітином впливає на утворення і секрецію в жовч сумарних, вільних і кон’югованих ЖК.