Tag Archives: вітамін С

Легенда свого часу: двічі лауреат нобелівської премії Лайнус Полінг

Т. В. Данилова1*, С. В. Комісаренко2

1Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
*e-mail: danilova_tv@ukr.net;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: svk@biochem.kiev.ua

Отримано: 19 квітня 2021; Затверджено: 17 травня 2021

Лайнус Полінг – видатний американський хімік, біохімік, інженер-хімік, активіст, автор і педагог – був одним із вчених-гуманістів, життя яких перегукувалося з ключовими віхами ХХ століття, і якого можна порівняти з Леонардо да Вінчі з позиції широти інтересів та творчих досягнень. Він є одним із чотирьох вчених, які отримали дві Нобелівські премії (Нобелівська премія з хімії 1954 р.; Нобелівська премія миру 1962 р.), і він єдиний, хто отримав ці дві премії одноосібно. Внаслідок своїх тривалих досліджень Полінг сформулював теорію структури та функції протеїнів; вивчив вплив насичення киснем гемоглобіну на його магнітні властивості, заклав основи структурного аналізу молекул протеїнів, зробив внесок у вивчення антитіл. З вірою в те, що людям необхідно розвинути новий тип мислення задля виживання всього людства, Лайнус Полінг рішуче виступав проти ядерних випробувань, і сучасний світ вдячний Полінгу за моральне лідерство і мужність нагадати нам про небезпеку ядерної війни. Різнобічна інноваційна діяльність блискучого вченого і гуманіста Лайнуса Полінга, його непересічна особистість та величезна наукова спадщина залишили глибокий слід в історії людства.

Ефект нікотинаміду на вміст амінокислот у колагені кісток у залежності від біодоступності вітамінів за цукрового діабету в щурів

М. М. Гузик1, Ю. Т. Сергійчук1,2, К. О. Дякун1,2,
Л. В. Яніцька3, Т. М. Кучмеровська1

 1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
3Національний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна

Сполучна тканина є дуже чутливою до порушень, індукованих діабетом. За діабету зміни метаболізму різних типів колагену можуть бути асоційовані з розвитком остеопенії, зниженням міцності кісток тощо. Відомо, що зміни в амінокислотному складі колагену можуть значно впливати на його властивості та фізіологічні функції, однак на даний час існує недостатньо доказів залежності амінокислотного складу колагену I типу від біодоступності вітамінів, які необхідні для його синтезу. У роботі протестована здатність нікотинаміду (NАm) впливати на амінокислотний склад колагену і на доступність вітамінів за діабету. Через 4 тижні після індукції стрептозотоцинового діабету (СТЗ, 60 мг/кг маси тіла) щурам-самцям лінії Wistar протягом 2 тижнів вводили NАm (200 мг/кг маси тіла). Кислотну екстракцію колагену I типу проводили за допомогою поетапного висолювання. Амінокислотний склад аналізували методом катіонообмінної хроматографії. У щурів за діабету виявлені зміни амінокислотного складу колагену I типу, головним чином значне зниження вмісту залишків o-Pro, Gly, Ala, o-Lys та Pro та збільшення вмісту залишків Lys, His, Arg, Glu, Thr, Leu, Phе (Р < 0,05). Введення NАm частково нормалізувало амінокислотний склад колагену. Вміст вітамінів С та В3 у крові та печінці щурів з діабетом був значно знижений, тоді як рівень α-токоферолу був підвищений у порівнянні з контролем (Р < 0,05). Введення NAm діабетичним щурам нормалізувало вміст вітамінів С та В3 у крові та печінці. Одержані дані свідчать про функціональний зв’язок між асоційованими з діабетом змінами в амінокислотному складі колагену та забезпеченістю вітамінами, які необхідні для його синтезу. Таким чином, нікотинамід може знайти застосування при лікуванні порушень метаболізму в кістках, індукованих цукровим діабетом.