Tag Archives: ядерні транспортери

Шляхи та механізми трансмембранного обміну іонів Са в клітинному ядрі

Т. О. Векліч, Ю. В. Ніконішина, С. О. Костерін

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: veklich@biochem.kiev.ua

Функції Са2+ в клітинному ядрі різноманітні (регуляція транскрипції генів, проникності ядерних пор, активація ензимів, залучених в апоптоз) та визначають долю будь-якого типу клітини. Тому шляхи надходження Са2+ до ядра, питання взаємозв’язку цитозольних та ядерних кальцієвих сигналів, накопичення та виходу Са2+ з ядерних депо та їхня подальша роль являють неабиякий інтерес. В огляді узагальнено дані літератури і результати власних досліджень щодо особливостей транспорту Са2+ в клітині, зокрема зосереджено увагу на транспортних системах та загальних механізмах обміну цього вторинного месенджера в центральній органелі клітини – ядрі. Також розглянуто загальну структуру клітинного ядра, транспортери ядерної оболонки, функції Са2+ в ядрі та порушення кальцієвого сигналінгу в ядрі.