Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №1, січень-лютий, c. 68-74

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.01.068

Особливості взаємодії поліреактивних імуноглобулінів із різними антигенами

С. А. Бобровник, М. О. Демченко, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
е-mail: s-bobrov@bk.ru

Досліджено вплив твіну 20, а також лізоциму і протаміну на здатність поліреактивних імуноглобулінів (ПРІГ) зв’язуватись із різними антигенами. В той час як твін 20 інгібує реакцію зв’язування  ПРІГ з антигенами, сорбованими на імунологічних плашках, лізоцим і протамін, нав­паки, підсилюють її. Оскільки суміш протаміну і лізоциму за концентрацій, оптимальних для ефекту підсилення, не приводить до збільшення стимуляції зв’язування ПРІГ, зроблено висновок, що механізм впливу цих протеїнів на реактивність ПРІГ є однотиповим. Особливий інтерес, на нашу думку, викликає те, що твін 20 у присутності лізоциму або протаміну не призводить до ослаблення впливу цих протеїнів на реактивність ПРІГ відносно до сорбованих на плашках антигенів, а, навпаки, підсилює цей ефект.

Ключові слова: , , , , ,


Посилання:

 1. Bobrovnik SA. Activation of “silent” antibodies and their interaction with antigens. Ukr Biokhim Zhurn. 1990 Sep-Oct;62(5):86-9.  PubMed
 2. Bobrovnik SA, Lyashchenko KP, Komisarenko SV. Polyspecific antibodies and their activation. Dopovidi Akad. Nauk UkrSSR. 1990;(6):68-71.
 3. Bobrovnik SA, Marinets AV. Properties of polyreactive immunoglobulins. Ukr Biokhim Zhurn. 1993 Sep-Oct;65(5):21-6. PubMed
 4. Berzofsky JA, Berkover IJ, in Fundamental Immunology, 4th ed., Paul WE. Translated under the title Immunologiya, Moscow: Mir, 1989. Vol.3. P. 5–88.
 5. Bobrovnik SA. Polyreactive immunoglobulins recognize hydrophobic parts of proteins. Ukr Biokhim Zhurn. 2001 Mar-Apr;73(2):116-22. PubMed
 6. Bobrovnik SA.  Mechanism of interaction between polyreactive immunoglobulins and protein antigens. Ukr Biokhim Zhurn. 2002 Mar-Apr;74(2):37-44. PubMed
 7. Zhou ZH, Zhang Y, Hu YF, Wahl LM, Cisar JO, Notkins AL. The broad antibacterial activity of the natural antibody repertoire is due to polyreactive antibodies. Cell Host Microbe. 2007 Mar 15;1(1):51-61. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 8. Zhou ZH, Tzioufas AG, Notkins AL. Properties and function of polyreactive antibodies and polyreactive antigen-binding B cells. J Autoimmun. 2007 Dec;29(4):219-28. Review. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 9. Xiong Y, Zhou ZH, Notkins AL. Pictorial demonstration of the simultaneous binding of multiple unrelated antigens to individual polyreactive antibody-producing B cells. Scand J Immunol. 2012 Sep;76(3):342-3. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 10. Bobrovnik SA, Ctarodub NF. New simple way to immobilize the antigens on the immune plates. Immunologia. 1988;(5):83-85.
 11. Bobrovnik SA. Transformation of serum immunoglobulins and monoclonal antibodies into polyreactive immunoglobulins. Ukr Biokhim Zhurn. 1997 Sep-Dec;69(5-6):97-109. PubMed

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.