Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №4, липень-серпень, c. 178-191

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.04.178

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2001 р., 2003 р.

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У 2001 р. премію ім. О. В. Палладіна присуджено Л. Л. Громашевській (1922–2009 рр.) – завю лабораторії Інституту епідеміології  та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України і О. С. Микоші – зав. лабораторії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісарепнка АМН України за серію праць «Регуляція біохімічних процесів за норми та патології», в яких представлено результати досліджень з вивчення біохімії гормонів і ензимів, шляхів перенесення сигналів у клітинах за різних фізіологічних і патологічних станів.
У 2003 р. премію ім. О. В. Палладіна одержали С. В. Комісаренко, Е. В. Луговськой і І. М. Колеснікова – директор і співробітники Інституту біохімії НАН України відповідно – за цикл робіт «Імунохімічний аналіз механізмів полімеризації фібрину та фібринолізу». У статті зроблено аналіз наукової діяльності та наведено біографічні дані лауреатів.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.