Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 2, березень-квітень, c. 105-110

Аналіз кривих титрування сироваткових антитіл, одержаних за допомогою методу ELISA

С. О. Бобровник

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: s-bobrov@bk.ru

Подано нову інтерпретацію одержаних в експерименті за допомогою методу ELISA дозозалежних кривих титрування для сироваткових або моноклональних антитіл, а також для поліреактивних імуноглобулінів. Показано, що запропонована автором оцінка цих кривих дозволяє одержати додаткову інформацію про присутність в досліджуваних зразках антитіл та про їхні властивості, а також про фактори, блокуючі або такі, що сприяють зв’язуванню антитіл з антигенами, яку раніше не помічали внаслідок неправильного розуміння цього питання.

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.