Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 6, листопад-грудень, c. 115-123

Характеристика Ca(2+), Mg(2+)-АТР-аз лімфоцитів периферичної крові хворих з ревматичною патологією

Р. В. Фафула, У. П. Єфремова, З. Д. Воробець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна;
e-mail: roman_fafula@ukr.net, vorobets@meduniv.lviv.ua

Проведено аналіз кінетичних властивостей Сa2+, Mg2+-ATР-ази сапонін-перфорованих лімфоцитів периферичної крові здорових донорів і хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит. За оцінкою змін гідролазної активності Сa2+, Mg2+-ATР-ази встановлено, що спорідненість Сa2+, Mg2+-ATР-ази плазматичної мембрани і мембран ендоплазматичного ретикулума до АТР вірогідно не відрізняється. В умовах розвитку ревматичної патології інгібування активності досліджуваних ензиматичних систем в імунокомпетентних клітинах відбувається за змішаним типом – як за рахунок зменшення числа обертів ензиму, так і за рахунок зниження спорідненості Са2+-ATР-аз до субстрату. Доведено, що в лімфоцитах осіб з ревматичною патологією Сa2+, Mg2+-ATР-аза вірогідно характеризується нижчою спорідненістю до субстрату транспортування, ніж у здорових донорів.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.